2023 Vizyonu

2023 Vizyonu Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim Ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için okul bazında “Veriye Dayalı Planlama ve Yönetim Sistemi”ne geçilecektir. Öğrenmenin geliştirilmesine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılacak “Öğrenme Analitiği Platformu” yapılandırılacaktır. Kullanılan veri

Read more

Kodlama, STEM, Maker

Kodlamanın üstünde çok konuşulan bir konu alanı olmasının en temel nedenlerinden birisi öğrenciler ve iş dünyasının çeşitli alanlarında çalışan işçilerle uzmanlar için anahtar bir yetkinlik olarak görülmesidir. Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve

Read more

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, etkileşimli (interactive) teknolojilerin tasarımı, değerlendirmesi ve uygulaması ile ilgilenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanın ihtiyaçlarına yönelik üretilmesini hedefler. İnsan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri

Read more

Öğretim Teknolojileri

Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve öğrenmede yol gösterme işidir; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemidir. Teknoloji, hayatı daha kolay veya daha keyifli

Read more

Gelişim ve Öğrenme Kuramları

Gelişim Kuramları Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Piaget’in bilişsel gelişimi etkileyen 5 ilkesi Olgunlaşma: Kalıtım ve çevre yoluyla olgunluk düzeyine ulaşılması. Yaşantı: İnsanın çevresi ile olan etkileşimleri. Uyum: Organizmanın çevreye olan uyum yeteneği. Fonksiyonel değişmezdir, yaşam boyunca devam eder. Uyumun iki

Read more

Öğretim Tasarımı Teorisi

Reçete Perkins (1992) Akıllı Okullar kitabında Teori Bir adını verdiği Öğretim tasarımını, bilişsel öğrenmenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan sürekli rehberliği sunan teori olarak tanımlar. Öğretimin sunması gerekenler şunlardır: Açık-net bilgi Anlamlı alıştırma Bilgilendirici dönüt Güçlü içsel veya dışsal güdüleme Öğretim

Read more

Research Design

Üç Araştırma Yaklaşımı Araştırma yaklaşımının seçimi konunun ya da araştırma probleminin doğasına, araştırmacıların kişisel deneyimlerine ve çalışmanın hedef kitlesine göre oluşturulur. Bir çalışma nicel den ziyade nitel olma eğilimindedir ya da tam tersi. Sayılardan ziyade kelimelerin kullanılması nitel, açık uçlu

Read more

Öğretim Tasarımı Modelleri

Kuramsal açıklamalarda ve uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle birçok öğretim tasarımı modeli ortaya çıkmıştır. günümüzde teknolojinin daha fazla kullanıldığı ve yeni neslin öğrenme tarzına uygun modellerin , bireysel farklılıklara dikkat eden modellerin olduğu gözlenmektedir. Tüm modellerde ortak olan tek öğe öğretim çıktılarının

Read more